Ads

Should ~ ANGOL mininyelvtan

 
Az angolok, amerikaiak nagyon gyakran használják a 'should', a nyelvtanulóknak viszont gondot okoz...
A should a shall segédige feltételes módú alakja, általános jelentése kellene, tagadó alakja: shoudn't. Nézzünk néhány gyakorlati példát, mikor használjuk!Giving adviceTanács adásánál használjuk.
 • You should speak to him about it. - Beszélned kellene vele erről.
 • He should see a doctor. - El kellene mennie orvoshoz.
 • We should ask a lawyer. - Meg kellene kérdeznünk egy ügyvédet.

Opinion, Recommendation - vélemény, javaslat
 • He should work on it. - Dolgoznia kellene rajta.
 • We shouldn't invest more in Asia. - Nem kellene többet befektetnünk Ázsiában.
 • They should do something about this terrible train service. - Valamit csinálniuk kellene ezzel a borzalmas vasúti szolgáltatással.

Personal Opinion - Személyes véleményt  fejezünk ki vele a javaslat / tanács kapcsán, gyakran használjuk az I think-kel együtt.
 • I think they should replace him. - Szerintem le kellene őt cserélniük.
 • I don’t think they should keep the contract. - Nem hiszem, hogy nekik tartaniuk kellene a kapcsolatot.
 • Do you think we should tell her? - Gondolod, hogy meg kellene mondanunk neki?Múlt időben: kellett volna
Használata: should have + ige 3. alakja
 • You should have done some exercices.- Tornáznod kellett volna .
 • You shouldn't have eaten so much. - Nem kellett volna ennyit enned.

Share on Google Plus

About

0 megjegyzés: