Ads

Az "oka" valaminek ~ ANGOL mininyelvtanTöbbféleképpen is ki lehet fejezni, de a most leírt két megoldás talán a legegyszerűbb, és a legnépszerűbb (bármikor bármelyiket lehet használni, csak kicsit máshogy működnek):

Reason 

 • the reason FOR sg A reason után akkor használj for-t, ha azt főnév, vagy Gerund (-ing végződésű ige: swimming) követi.
  • The reason for the accident was speeding. (A baleset oka gyorshajtás volt.)
  • The reason for doing more sports is my weight. (A több sportolás oka a súlyom.)
  • I don't know the reason for his behaviour. (Nem tudom, hogy mi az oka a viselkedésének.) 
 • the reason why sy. does sg.Akkor használjuk ezt a szerkezetet, ha mellékmondattal fejezzük ki az okunkat. 
  • The reason why I am here that I am learning English. (Az oka annak, hogy itt vagyok az, hogy angolt tanulok. :)
  • The reason why I have to do more sport is my weight. (Az oka annak, hogy többet kell sportolnom a súlyom.)
  • I don't know the reason why he does it. (Nem tudom az okát, hogy miért csinálja.) 
 • "reason expressions" 
  • for this reason ~ ezért, ez az oka, hogy...
  • for no reason ~ ok nélkül
  • I have reason to.. ~ okkal, joggal (teszek vmit)
  • for one reason or another ~ valamilyen okkal
  • for some reason ~ valamiért 
Cause
 • the cause OF sg. (kicsit erőteljesebb a jelentése, mint a reason-nak
  • This is the cause of my happiness. (Ez a boldogságom oka.) 
 • to cause sg, mint ige: okozni valamit
  • It causes happiness. (Ez boldogságot okoz.)
 • "cause" expressions
  • The main cause of.. ~ A fő oka vminek
  • root cause ~ eredendő ok
  • with cause ~ okkal
  • without a cause ~ ok nélkül
  • cause and effect ~ ok és okozat 

Egyéb megoldások:
 • oka valaminek: occasion of, ground of, motive of, score of
 • ok nélkül: for nothing, with no occasion
  Share on Google Plus

  About

  0 megjegyzés: