Ads

to be going to... szerkezet ~ ANGOL mininyelvtan


A jövőbeni terveink kifejezésénél, vagy ha éppen jósolni akarunk valamit, ezzel a gyakori szerkezettel tudjuk a legegyszerűbben kifejezni. Nézzük, hogy használjuk, és pontosan milyen esetekben.

We use 'going to' when we want to talk about a plan for the future - akkor használjuk, ha tervekről , már elhatározott dolgokról beszélünk:
 • I'm going to see him later today. ~ Ma találkozom vele később.
 • They're going to launch it next month. ~ Jövő hónapban vezetik ezt be.
 • We're going to have lunch first. ~ Először is megebédelünk.
 • She's going to see what she can do. ~ Majd meglátja, mit tehet.
 • I'm not going to talk for very long. ~ Nem fogok túl sokáig beszélni.
Notice that this plan does not have to be for the near future - nem csak a közeli jövőre vonatkozik.
 • When I retire I'm going to go back to Barbados to live. ~ Ha nyugdíjba megyek viszamegyek Barbadosra élni.
 • In ten years time, I'm going to be boss of my own successful company. ~ 10 éven belül a saját sikeres cégem főnöke leszek.
We use 'going to' when we want to make a prediction based on evidence we can see now - jóslatokat mondhatunk egy már látható jelre alapozva.
 • Look out! That cup is going to fall off. ~ Nézd csak! Mindjárt leesik az a csésze!
 • Look at those clouds. It's going to rain soon. ~ Nézd meg azokat a felhőket. mindjárt esni fog.
 • These figures are really bad. We're going to make a loss. ~ Ezek az adatok tényleg rosszak, veszteséget fogunk termelni.
 • You look very tired. You're going to need to stop soon. ~ Nagyon fáradtnak látszol. Hamarosan szünetre lesz szükséged.
We can replace 'going to go' by 'going' - ha a 'go' igével állna a szerkezet, akkor a "be + going" kifejezést használjuk (folyamatos jelenidő).
 • I'm going out later. ~ Később szórakozni megyek.
 • She's going to the exhibition tomorrow. ~ Ő holnap megy a kiállításra.
Share on Google Plus

About

0 megjegyzés: