Ads

Valódi visszaható igék ~ NÉMET nyelvtan

Visszaható ("sich-es") igék az olyan cselekvést kifejező igék, mely cselekvések visszahatnak a cselekvő személyére. Vannak azonban "valódi" és "nem valódi" visszaható igék. Ez a következőt jelenti:Valódi visszaható igék: mindig használnunk kell mellettük a visszaható névmás ragozott alakját. Nem használható az ige önmagában a visszaható névmás nélkül.

Nem valódi visszaható igék: jelentéstől függően vagy használunk mellette visszaható névmást vagy nem. Ez attól függ, hogy az adott cselekvés tárgy maga az alany, vagy nem.
pl: Ich wasche mich. - Mosakszom. / Mosom magamat.
     Ich wasche das Auto. - Mosom az autót.

Nézzünk most egy listát a valódi visszaható igékről!


sich auf den Weg machen
Morgen mache ich mich endlich auf den Weg.
Holnap végre útra kelek.
sich auf|regen über + Akk
Über die Ungerechtigkeit rege ich mich immer auf.
Az igazságtalanságon mindig felizgatom magam.
sich aus|kennen
Ich kenne mich hier gut aus.
Itt jól kiismerem magam.
sich aus|ruhen
Im Sommer will ich mich ausruhen.
Nyáron ki akarom pihenni magam.
sich bedanken für + Akk
Ich bedanke mich für die Hilfe.
Köszönetet mondok a segítségért.
sich beeilen
Ich beeile mich morgens immer.
Reggel mindig sietek.
sich beschweren über + AKK
Ich beschwere mich über die schlechte Verpflegung.
Panaszt teszek a rossz ellátásra.
sich bewerben um + Akk
Ich bewerbe mich um diese Stelle.
Erre az állásra pályázom.
sich bücken
Bücke dich!
Hajolj meg!
sich entschließen
Ich habe mich endgültig entschlossen.
Végérvényesen elhatároztam magam.
sich entschuldigen für + Akk
Ich will mich für diesen Fehler entschuldigen.
Szeretnék emiatt a hiba miatt bocsánatot kérni.
sich erholen
Auf Urlaub kannst du dich erholen.
Nyaraláskor kipihenheted magad.
sich erkälten
Ich habe mich gestern erkältet.
Tegnap megfáztam.
sich erkundigen nach + Akk
Ich möchte mich nach Herrn Knoll erkundigen.
Knoll Úr iránt szeretnék érdeklődni.
sich freuen auf / über + Akk
Ich freue mich über das gute Ergebnis.
Örülök a jó eredménynek.
sich fürchten vor + Dat
Ich fürchte mich vor schlechten Nachrichten.
Rettegek a rossz hírektől.
sich interessieren für +Akk
Ich interessiere mich für die Astronautik.
Érdeklődöm az űrhajózás iránt.
sich irren
Ich möchte mich nicht mehr irren.
Nem szeretnék többet tévedni.
sich konzentrieren auf + Akk
Konzentriere dich auf deine Vorlesung.
Koncentrálj az előadásodra.
sich kümmern um + Akk
Ich kümmere mich um meine alte Tante.
Törődöm az idős nagynénimmel.
sich schämen für + Akk
Ich schäme mich für diese Aussage.
Szégyellem magam emiatt a kijelentés miatt.
sich sehnen nach + Dat
Ich sehne mich nach ein neues Auto.
Vágyom egy új autóra.
sich um|sehen in + Dat
Ich sehe mich in der Stadt um.
Szétnézek a városban.
sich verbeugen vor + Dat
Ich verbeuge mich vor deiner Wille.
Meghajolok az akaratod előtt.
sich verirren
In München habe ich mich verirrt.
Münchenben eltévedtem.
sich weigern
Ich weigere mich hier zu essen.
Vonakodom attól, hogy itt egyek.
sich wundern über + Akk
Wundere dich nicht darüber!
Ezen ne csodálkozz!

von: Szabó Orsi
Share on Google Plus

About

0 megjegyzés: